Travessera Carrer Tarragona, S/N, Batea 977 43 03 63 secretaria@fundacioterraalta.com

Equip Professional

Infermera- El Centre disposa d'un servei d'infermeria especialitzat en assisstència geriàtrica. La persona responsable de programar i supervisionar els histórics clínics de les  persones usuàries del servei.

 

Fisioterapeuta - Combina tractaments individuals i personalitzats,i exercicis de grup. Tenen com objectiu final la millor qualitat de vida de l'usuari/a , a partir de la seva màxima autonomia possible.A més a més actuen en diferents àmbits: Rehabilitació ambulatòria, rehabilitació  domiciliària i rehabilitació geriàtrica.


Treballadora Social- S'encarrega de  l'accés de la persona al Centre. Informa, assessora i orienta els usuaris i el seus familiars de recursos socials. Treballa de forma  coordinada amb els serveis socials  bàsics.

 

Gerocultora -   Aquest professional garanteix que la estància de la persona usuària sigui el més còmoda possible. Es dedica a la seva atenció diària, entre les quals, estan la higiene personal i la cura general.

 

Administrativa -  És el professional que  rebre a la persona usuària i a la seva família,gestiona  les trucades i coordina les  informacions.

 

Xofer- El xofer és el responsable d'acompanyar les persones usuàries de la seva llar fins a les instal·lacions del Centre. Transport amb 3 vehicles adaptats.


Psicòloga - Responsable de l'exploració neuropsicològica a partir de les vessants cognitives, emocionals i psicològica de la persona. Valora les capacitats ( AVD -activitats de la vida diària )i cognitiva de la persona, actuant en el camp, el qual l'individu necessita d'atenció, millorant o mantenint la seva autonomia, per a que sigui el més independent possible.


Podòloga - Professional encarregat de tractar els problemes dels peus, com també la seva cura i la seva relació amb la resta del cos. A més a més dels serveis bàsics, oferim tractaments de berrugues, exploracions biomecàniques, plantilles (adults i infantils), podologia( pediàtrica i esportiva), reconstruccions unguial, infiltracions, òrtesis de silicona i embenatge funcional.


L'objectiu professional és donar calor humà als usuaris i als seus familiars.