Travessera Carrer Tarragona, S/N, Batea 977 43 03 63 secretaria@fundacioterraalta.com
Durant la primera xerrada grupal del servei de psicologia tractarem el tema de l’ansietat i els atacs d’angoixa.
? L’ansietat o angoixa és una emoció que tothom experimenta alguna vegada davant de determinades experiències de la vida.
Apareix per fer front a una situació que la persona percep com una amenaça per la seva seguretat, o la dels seus, i intenta reduir les conseqüències negatives que pot produir. És, per tant, una reacció natural d’alarma davant de la percepció d’un perill potencial o d’una pèrdua de control sobre l’entorn.
Malgrat això, en alguns casos l’ansietat pot arribar a esdevenir un trastorn. Això passa quan les persones afectades l’experimenten excessivament intensa o freqüent, davant de situacions quotidianes que no haurien de produir-ne, i se senten incapaces de controlar-la. Aquesta ansietat interfereix en la realització de les activitats de la vida diària i minva l’autonomia de la persona.
? Deixem en les imatges l’index del taller!
? Per més informació contacteu amb nosaltres: 977 43 03 63