COMUNICAT DE PREMSA

LA FUNDACIO PRIVADA TERRA ALTA SEGLE XXI INFORMA

 Que s’ha dictat Sentència per part del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona, per la qual es desestima el recurs plantejat per la Fundació contra les resolucions d’Alcaldia que van comportar el cessament del servei de rehabilitació ambulatòria a les nostres instal·lacions de la Travessera Tarragona de Batea.

 Que la Fundació respecta però no comparteix aquesta decisió judicial, que es limita a valorar els aspectes formals dels expedients administratius però que no entra a valorar la majoria dels motius del nostre recurs ni la majoria de les proves practicades a instancia de la Fundació. Per tant, volem expressar la nostra decepció al no haver obtingut una resposta suficientment motivada a les nostres al·legacions.

Que per aquests motius i segons les indicacions del nostre advocat, formularem el corresponent recurs contra aquesta Sentencia.

Que respecte a l’oferta de diàleg de l’Ajuntament de Batea una vegada coneguda la Sentència, volem manifestar que des de que es va produir el cessament mai hem aconseguit que se’ns indiqui quines son les mesures correctores que hem d’aplicar segons els tècnics municipals, per poder reprendre el servei de rehabilitació ambulatòria al nostre centre, el que demostra la falta de voluntat real de diàleg i de solucions.

En breu, els informarem de pròximes novetats.

El Patronat