ADQUISICIÓ NOU VEHICLE TRANSPORT ADAPTAT

Amb l’adquisició d’aquest nou vehicle  millorarem la qualitat del servei de  transport que   donem als nostres  usuaris. Seguim apostant per la continuïtat del servei excepcional de transport del centre de dia de la FUNDACIÓ, que durant molts anys ens  caracteritza i ens caracteritzarà!!!!!!!!!!!!!.

 

DSC_0018

DSC_0005

DSC_0007

DSC_0006

 

NOTA DE PREMSA

 

LA FISCALIA PROVINCIAL DE BARCELONA, DESPRÉS D’UNA EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓ, NO TROBA CAP INDICI DE DELICTE NI CAP IRREGULARITAT EN EL CONCURS PÚBLIC PEL QUAL ES VA ADJUDICAR A LA FUNDACIÓ EL CONTRACTE DE REHABILITACIÓ AMBULATÒRIA DE LA TERRA ALTA, NI EN L’ACTUACIÓ DE L’ICS, DEL CATSALUT I DE LA PRÒPIA FUNDACIÓ, DESPRÉS DE QUE L’AJUNTAMENT DE BATEA DECIDÍS CESAR DEFINITIVAMENT AQUEST SERVEI AL CENTRE DE LA FUNDACIÓ.

Aquest és el resum del Decret d’arxiu dictat per la Fiscalia Provincial de Barcelona, a les diligències d’investigació que va obrir després de que l’Alcalde de Batea Sr.Joaquin Paladella Curto, i els altres quatre regidors de UPTA, Srs.Xavier Galcerà Adell, Pere Miquel Martí Arrufí, Francesc Antoni Brio Llop i Ferran Antoni Tarragó Maijó, formulessin denúncia per una sèrie de fets suposadament delictius, als que haurien participat els Srs. Boi Ruiz García, Conseller del Departament de Salut de la Generalitat, Josep Mª Pedrosa Macías, Director de Catsalut, Pere Solé Bach, Director Gerent de l’ICS, Xavier Pallarés Povill, Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre, Albert Gómez Sorribes, Director dels Serveis Territorials de Salut a les Terres de l’Ebre, i Miquel Joan Rams Suñé, President de la Fundació Privada Terra Alta, segle XXI.

Segons s’especifica al Decret, després de seguir unes diligències d’investigació que compten amb més de 1000 folis, entre els quals es troba l’expedient íntegre de contractació del servei de rehabilitació ambulatòria a la Terra Alta i l’expedient íntegre d’autorització per part de l’ICS a la Fundació per a la utilització del gimnàs del CAP de Batea, i al que han declarat diversos testimonis responsables del propi ICS, de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre, i de SAGESSA, la Fiscalia conclou que “no cabe reputar que existan en este momento indicios bastantes para presumir la comisión los hechos inicialmente denunciados”.

 Al Decret, a més, s’afirma textualment el següent:

  • “Ni en la fase de licitación y resolución del concursos, ni en la posterior de ejecución y cumplimiento del mismo, se ha apreciado la intención de dictar resolución administrativa arbitraria, ni consta que haya habido un continuado exceso en las funciones de administrar el patrimonio público que haya causado un perjuicio al mismo”.
  • “Si bien se afirma en la denuncia inicial, el concurso se convocó y resolvió a favor de la Fundación con la única intención de favorecer los intereses de ésta, llegándose a afirmar que GECOHSA, y concretamente José Augusto García Navarro, habría sufrido presiones desde el Departamento de Salud para cesar en la prestación del servicio de rehabilitación a favor de la Fundación, lo cierto es que de la prueba documental así como de las manifestaciones realizadas por aquél, queda acreditado que tales presiones no se dieron….”
  • Nombrado como órgano de contratación, Francesc Brosa Linares, éste se limitó a redactar el Anteproyecto del concurso en base a lo que se había informado desde la Región Sanitaria, y finalmente resolvió el concurso a favor de la Fundación, única licitadora, en base a la valoración del expediente por parte del Grupo Técnico Evaluador. Valoración en la que no existe ninguna irregularidad”.
  • “En definitiva, la utilización de los Centros de Atención Primaria de Gandesa y de Batea, fueron lícitamente autoritzados…”
  • “En todo caso, el ofrecimiento realizado por el Ayuntamiento en fechas 30 de octubre de 2013 y 4 de julio de 2014, para utilizar a tal fin las instalaciones de su titularidad ubicadas en la planta baja del Hospital de Dí, no era viable al no contar con la autorización administrativa de funcionamiento hasta el dia 17 de julio de 2014”.

Aquesta informació ha estat amagada per l’Ajutnament de Batea i pel seu Alcalde, ja que en cap moment s’ha informat, ni de la interposició de la denúncia davant de la Fiscalia, el que va succeir amb anterioritat al 18 de novembre de 2015, ni del Decret d’arxiu, que es va dictar en data 16 de maig del 2016.

Donada la profunda i exhaustiva investigació dels fets portada a terme de la Fiscalia Provincial de Barcelona, així com la contundència del Decret d’arxiu que conclou que no ha existit cap irregularitat ni en la licitació, ni en la contractació, ni en la execució del contracte públic de prestació del servei de rehabilitació ambulatòria a la Terra Alta adjudicat a la Fundació, ni tampoc en l’autorització atorgada a la Fundació per utilitzar el gimnàs del CAP de Batea després de que l’Ajuntament prossedís al cessament definitiu de l’activitat al propi centre de la Fundació, exigim una rectificació pública i immediata per part de l’Alcalde de Batea i per part dels regidors de UPTA, de totes les acusacions, que ara s’han demostrat infundades, dirigides contra la Fundació als plens municipals i mitjans de comunicació.

Per finalitzar, volem deixar constància de que aquest Decret corrobora el que sempre ha  defensat la Fundació, que per part de l’Alcalde de Batea i dels regidors de la UPTA, de l’anterior i de l’actual consistori, s’ha portat a terme una autèntica “caça de bruixes” contra  la Fundació, amb el greu perjudici que això ha suposat i suposa per la pròpia Fundació i pels membres del seu patronat, així com per als seus treballadors i usuaris i en definitiva, per al poble de Batea. Volem, per tant, manifestar el nostre mal estar pels fets produïts i el nostre rebuig més contundent a aquesta actuació de l’Ajuntament de Batea i dels seus responsables al govern del mateix, confiant en que aquesta sigui la primera de tot un seguit de resolucions que es vagin succeint en breu i que puguin reparar, al menys, en part, tot el mal produït.