PRORROGA GESTIÓ RESIDENCIA DE CALACEITE

 

Ja fa 3 anys que se’ns va adjudicar la gestió de la Residencia de Calaceit. A data d’ara podem comunicar-vos que se’ns ha prorrogat per dos anys més aquesta gestió.

A l’any 2012 les plaçes ocupades eren 2 de residencia i a l’actualitat l’ocupació és del 100%.

Agraïm la comfiança dipositada de tots els nostres residents, familiars,poble de Calaceit i Ajuntament.

 

 

calaceit (1)